Home

Welkom bij Stichting Thomas

20509141556_7dd1acd19a_z

 

Doel van Stichting Thomas

Iedereen heeft recht op een eerlijk inkomen, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs, een veilig leven en de mogelijkheid zijn   of haar stem te laten horen. Zeker de meest kwetsbaren voor    armoede: vrouwen, kinderen en minderheden. Stichting Thomas zet   zich in voor gelijke kansen op een leefbaar leven voor deze groepen    in Lucknow, India. Het werk dat stichting Thomas steunt is geen bodemloze put, maar een kans voor kinderen, vrouwen en mannen    op een beter leven. Een kans die ze wel zelf moeten grijpen en zich    ervoor inzetten. Vanuit Nederland kunnen wij een bijdrage aan dit  werk te leveren.

Oprichters van Stichting Thomas
Het echtpaar Gunnar woont, leeft en werkt in Lucknow, de hoofdstad van de provincie Uttar Pradesh (Noord India). Samen hebben ze met anderen twee organisaties opgericht: AGNI en TECS. Deze twee goed opgeleide en gelovige mensen investeren in vele mensenlevens. Vooral de kansarmen, zowel volwassenen als kinderen.

Rabo Hoogland, Rekeningnr: NL40 RABO 0302 2941 12
KvK te Amersfoort: 41189730