Wie breng jij naar school?

In Lucknow, de hoofdstad van de provincie Uttar Pradesh (Noord India), staat de Thomas Academy. Dit is een christelijke school met ruim 900 kinderen.Vanuit hun Christelijke motivatie zijn de grondleggers van de Thomas Academy gedreven om onderwijs te geven waarbij het evangelie de basis is van hun werken en lesgeven.

Niet alle leerlingen wonen vlakbij de school. Verder is Lucknow een grote stad met een enorm verkeersdrukte, waardoor de leerlingen niet veilig van huis naar de school kunnen lopen. Het is de bedoeling om een tweede gebruikte schoolbus aan te gaan schaffen, waarmee kinderen van en naar de Thomas Academy kunnen worden vervoerd. Hiervoor is een bedrag van ongeveer € 17.000,– nodig.

schoolbus binnenkomst schoolplein

Recht op onderwijs
De Stichting Thomas deelt het standpunt van UNICEF met betrekking tot het recht op onderwijs: “Goed onderwijs is absoluut nodig voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving.”

Van de 650 miljoen kinderen in de van de leeftijd van de basisschool volgen 250 miljoen kinderen nog steeds geen onderwijs of onderwijs dat zo slecht is dat zij niet leren lezen en schrijven. Dat is bijna 40% van alle schoolgaande kinderen.

Doe jij ook mee?
Op veel basisscholen in Nederland sparen klassen elk jaar voor een speciaal doel, waaraan leerlingen wekelijks bijdragen. De bedoeling is om door dat project te laten zien dat erbuiten Nederland nog veel op het gebied van mensenrechten, scholing en vrijheid van levensovertuiging moet worden uitgevoerd.

De Stichting Thomas wil aan jullie vragen tijdens het schooljaar 2014/2015 wekelijks per leerling een bedrag  te sparen. Dit kunnen meerdere klassen per school zijn. Om zicht te houden op de inkomsten is het fijn als elke maand het ingezamelde geld worden overgemaakt naar de Stichting Thomas, onder vermelding van ‘de schoolbus’.

Het rekeningnummer van de Stichting Thomas is: NL40RABO0302294112.
Dank zij jullie inbreng kunnen in Lucknow, in India, kinderen  naar school (de Thomas Academy).

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.£17,000Raised £15 towards the £17,000 target.£15Raised £15 towards the £17,000 target.0%