India

In India zijn een tweetal stichtingen opgezet, namelijk AGNI (Association of Good
Neighbours India ) en TECS (Thomas Educational Christian Society). AGNI zet zich in voor
evangelisatie. Zo organiseert AGNI bijvoorbeeld een soort opwekkingsconferenties, de zondagschool en het living water project. TECS zet zich in voor educatie. TECS beheert dan ook de Thomas Academy, het vrouwenonderwijs, het Childrens Home enzovoorts.

AGNI
AGNI is in het verleden aangemeld als religieuze stichting. Dit blijkt in de praktijk op
problemen te stuiten. Stichtingen van religieuze aard mogen in India namelijk geen
buitenlandse gelden ontvangen. Ook bestaat wegens het grillige politieke klimaat in India de angst dat de regering op termijn de werkzaamheden van deze stichting in het geheel zal
verbieden.

TECS
Daarom is meer recent stichting TECS opgericht. Deze stichting heeft conform de statuten
een sociale en educatieve doelstelling. Aangezien stichtingen met dit oogmerk wel gelden uit het buitenland mogen ontvangen en minder aan controles van de overheid onderhevig zijn, wordt op dit moment getracht zoveel mogelijk onder de noemer van TECS te scharen. AGNI en TECS hebben beiden Indiase bestuursleden.

Samenwerking AGNI, TECS en stichting Thomas
De stichtingen AGNI en TECS opereren beleidsmatig zelfstandig ten opzichte van stichting Thomas in Nederland. Deze stichtingen trachten ook in India financiƫle steun te verzamelen. Derhalve zijn de stichtingen financieel ook niet enkel van stichting Thomas afhankelijk.