Thomas Academy

Doel van de Thomas Academy is om kansen te creëren door onderwijs. Alle kinderen zijn welkom in de Thomas Academy, ook als hun ouders niet in staat zijn de lesgelden, lesboeken en schooluniforms te betalen. Vanuit de Thomas Academy worden, met medewerking van de leerlingen zelf, acties uitgevoerd in bij voorbeeld sloppenwijken, om kinderen daar uit te nodigen naar school te gaan.

In de Thomas Academy worden de kinderen gestimuleerd om te leren, en verder te studeren. Hierdoor worden hun kansen op een leven zonder armoede significant vergroot. De Academy biedt deze kinderen, die soms op straat leefden, geborgenheid, maar ook de zo nodige discipline, orde en regelmaat.

De Thomas Academy beperkt zich niet tot basisonderwijs aan kansarme kinderen. Ook vrouwen worden uitgenodigd om te leren lezen en schrijven. Hierdoor zijn zij beter in staat zichzelf te redden, bijvoorbeeld bij het onderhandelen op de markt, of het vinden van een baan. Ook leren zij in de Thomas Academy over hygiëne, zodat zij beter voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen.

Activity 2
You need to upgrade your Flash Player

Children”s Choir

Class room

Children’s choir “Rejoice…”

Prize distribution day

Prize distribution day 2