Bestuur

Stichting
Stichting Thomas is in Nederland gevestigd, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een ANBI status. De stichting heeft conform Nederlandse wetgeving statuten, waarin o.a. is vastgelegd dat er minimaal drie bestuursleden zijn. Deze bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis in voor de stichting.
Het werk van de bestuursleden bestaat uit het ondersteunen van de stichtingen AGNI en TECS in Lucknow (India) door middel van gebed, financiële middelen en praktische hulp.

Bestuur
Voorzitter: Ron Beitler
Secretaris: Elise van Pelt
Ambassadeur: Evianne Moret
Ambassadeur: Harmen van Kamp

Contact
Als u contact wilt opnemen met het bestuur kunt u een e-mail richten aan info.stichting.thomas@gmail.com.  Schriftelijke correspondentie kunt u richten aan Bestuur Stichting Thomas, De Koop 79, 3828 RE te Hoogland. Telefonisch kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 06-12301226.

Beloningsbeleid:
Stichting Thomas heeft besloten dat de bestuursleden geen vaste beloning of onkostenvergoeding ontvangen. Bestuursleden mogen onkosten welke zij maken in het kader van hun functie bij stichting Thomas declareren tot maximaal € 20,- per maand. Bestuursleden die naar India gaan om het project te bezoeken, krijgen hiervoor een bijdrage van maximaal € 200,- per bezoek. Bestuursleden kunnen maximaal € 300,- per jaar declareren.

Overige vrijwilligers die kosten maken, kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding van maximaal € 25,- per jaar wanneer zij hun declaratie kunnen staven met kassabonnen. Wanneer er bijzondere kosten gemaakt worden, zoals  een reis naar India  zal het bestuur bekijken of een extra vergoeding wordt toegekend. Deze vergoeding zal maximaal € 200,- bedragen.