Beleid

Zowel stichting Thomas als stichting AGNI en TECS vinden het daarbij belangrijk om te stimuleren dat de projecten in India op eigen (financiële) krachten gaan draaien. Juist wanneer de projecten, in hun samenhang, zelfvoorzienend zijn wordt ook de continuering van het werk in India goed gewaarborgd. In onze prioritering proberen we dan ook een balans te bewaren in projecten die financieel onrendabel zijn en projecten die ook inkomen kunnen genereren.

In 2012 hebben we als grootste prioriteit vastgesteld het zoeken van een sponsor voor ieder kind in het kinderhuis. We vinden het namelijk belangrijk dat de kinderen die in het kinderhuis wonen een goed  onderkomen hebben maar ook dat voor hun verblijf een stabiele (financiële) basis is. Daarnaast willen we ons inzetten voor de promotie van het Living Water Project, de afbouw van het kinderhuis en de aanschaf van een nieuwe schoolbus. In het beleidsplan kunt u meer lezen over deze projecten.

Via de links hieronder kunt u beleidsstukken en verslagen lezen die zijn vastgesteld door het bestuur.