Onze missie

Stichting Thomas werkt al sinds 1990 samen met de stichtingen AGNI (Association of Good Neighbours in India) en TECS (Thomas Educational Christian Society) in Lucknow, India. Als stichting kunnen we terugkijken op een bijzondere en vruchtbare samenwerking. Er is al veel bereikt in de afgelopen jaren, en tegelijkertijd is duidelijk dat er in India nog een grote nood bestaat. Stichting Thomas wil zich daarom ook de komende jaren blijven inzetten voor het bijzondere werk dat verricht wordt door AGNI en TECS.

Het doel van stichting Thomas is zich samen met AGNI en TECS inzetten voor gelijke kansen op een leefbaar leven voor de meest kwetsbaren voor armoede: vrouwen, kinderen en minderheden, in de regio van Lucknow, India. Daarnaast zetten we ons in voor het verspreiden van het evangelie in India.

In onze ogen is onderwijs de cruciale factor om gelijke kansen binnen handbereik te brengen van de kwetsbare groepen in India. Goed onderwijs geeft namelijk kans op een goede baan met een acceptabel inkomen. We willen daarmee ook een oplossing voor de lange termijn bieden. Het eenmalig verstrekken van geld helpt mensen niet daadwerkelijk. Het geeft even verlichting in een moeilijke situatie, maar het is veelal geen echte oplossing voor problemen. Het bieden van onderwijs helpt mensen om zelf te bouwen aan een betere toekomst.