Geschiedenis

Pradeep Samuel Gunnar is naar Nederland gekomen voor een conferentie voor evangelisten. Hij heeft daar contact gelegd met Ron Beitler. Dit contact is in de loop van de jaren onderhouden. Pradeep en zijn vrouw Vineeta hebben in deze jaren een school opgezet in hun eigen huis. Zij begonnen met vijf kinderen en na verloop van een aantal jaren groeide dit uit tot een school van ongeveer honderd kinderen uit verschillende klassen. Dit paste niet meer in hun huis. Bovendien begonnen de buren te klagen. Daarop is in overleg met Ron uitgekeken naar de mogelijkheid om een school te bouwen. Ron is een inzamelingsactie begonnen in Nederland. Op aanraden van geïnteresseerden in Nederland heeft hij Stichting Thomas opgezet zodat eventuele giften belastingtechnisch aftrekbaar werden. Op die manier is in 1990 Stichting Thomas ontstaan.

In de loop van de jaren bleek dat Pradeep en Vineeta bijzonder ondernemende types zijn. De school van 100 kinderen is uitgegroeid naar een school met 800 kinderen in 2011. Het doel is zelfs om de school nog verder uit te breiden naar 1000 kinderen. Bij het groeien van de school kwamen steeds opnieuw allerlei kosten om de hoek. Bijvoorbeeld voor de bouw van extra leslokalen, de kosten van de extra leerkrachten, de kosten voor de inrichting van de leslokalen, het geven van gratis onderwijs enzovoorts. Daarnaast hebben Pradeep en Vineeta op een gegeven moment besloten om ook een kinderhuis te openen zodat zij ook kinderen die half-wees of wees zijn konden opvangen. Voorts hebben ze een programma voor vrouwenonderwijs opgezet en nog een aantal andere projecten.

Stichting Thomas heeft in de afgelopen jaren nauw samengewerkt met de stichtingen AGNI en TECS die zijn opgezet door Pradeep en Vineeta. Als stichting kunnen we terugkijken op een bijzondere en vruchtbare samenwerking. Er is al veel bereikt in de afgelopen jaren en tegelijkertijd is duidelijk dat er in India nog een grote nood bestaat. Stichting Thomas wil zich daarom ook de komende jaren blijven inzetten voor het bijzondere werk dat daar verricht wordt door de stichtingen AGNI en TECS.