Children’s Home

Een tehuis voor kinderen. Sommigen zijn halfwees, andere zijn wees of kunnen om andere redenen niet bij de eigen ouders wonen. In eerste instantie is Children’s Home opgezet voor kinderen van evangelisten. Maar ook andere kinderen kunnen opgenomen worden. De kinderen worden liefdevol Home Children genoemd; dat ze wees zijn weten ze maar al te goed!

In 2009 is een start gemaakt met 12 kinderen; 11 jongens en 1 meisje. Het gebouw was toen nog niet helemaal gereed. De benedenverdieping werd bewoond door de kinderen en een echtpaar dat 24/7 voor de kinderen zorgde.

Om de Home Children te kunnen voeden, kleden, onderwijzen en op te voeden is veel geld nodig.  Voor € 25,00 per maand krijgt een kind evangelie, onderwijs, kleding en voedsel. Dat is minder dan 1 euro per dag.

Wilt u ervoor zorgen dat één van deze kinderen de hulp, aandacht en liefde zal krijgen die het nodig heeft? Wordt nu sponsor van één van deze jongens. Stuur een mail naar info.stichting.thomas@gmail.com

Het gebouw
Door de genade van onze liefdevolle Vader in de hemel is het mogelijk geweest om in 2010 Childrens Home verder af te bouwen; bovenverdieping, dak, stucwerk, schilderwerk, inrichting, enz. In januari 2011 werd onderstaande foto gemaakt.

Hieronder ziet u foto’s  van de eerste fase (2009 en afbouw in 2010). We danken iedereen die hieraan heeft bijgedragen in de vorm van giften, gebed en werk!

Begin 2010 is het dak geplaatst. In de loop van 2010 is de bovenverdieping gereedgemaakt. Naast een extra slaapzaal wordt ook voorzien in gastenkamers, incl. eigen keuken en sanitair.

Sept 102c
You need to upgrade your Flash Player