Genoeg geld voor juli helpt u mee in augustus?

Pradeep heeft begin juli een noodkreet verstuurd omdat de Thomas Academy al maanden dicht Is en in verband met Corona voorlopig ook dicht moet blijven, komt er geen lesgeld  meer binnen. Pradeep heeft persoonlijk al geld geleend om de vaste lasten van de school in de maand juni te kunnen voldoen. Daaronder vallen bijvoorbeeld de salarissen van het personeel. 

De vaste lasten van de Thomas Academy zijn €2.800,- per maand. Pradeep heeft aangegeven dat hij geen geld meer had om de vaste lasten in de maanden juli en augustus te betalen. De hoop is dat de scholen per september wel weer open mogen en dat er dan weer lesgeld binnenkomt. 
We hebben u gevraagd om financiële steun en gebed.

We zijn erg blij en dankbaar om te kunnen melden dat er voldoende geld is ingezameld om de vaste lasten in juli te betalen. Toen we dit aan Pradeep konden vertellen was hij ontroerd dat God de Thomas Academy zo zegent en was hij erg opgelucht omdat er een grote zorg van zijn bord was weggenomen. We hopen dat we ook genoeg in kunnen zamelen om de vaste lasten in augustus te betalen. Daarvoor doen we een beroep op u. 

Doneer nu