Mayanks vertelt over het naaiatelier in het lepraziekenhuis

We zijn in februari van dit jaar gestart met 10 naaiateliers waar we meisjes en vrouwen opleiden tot coupeuse. Deze ateliers doen het goed. 8 centra zijn gevestigd in verschillende dorpen in de districten Sitapur, Barabanki, Lucknow, Ghazipur en Kushinagar. In Ghazipur hebben we zuster Kismati geholpen. Zij had zelf al een naaiatelier opgezet en wilde graag nog een naaiatelier opzetten om inkomsten ten genereren voor haar kerk en haar familie.

Maar een naaiatelier is heel bijzonder voor mij. Mijn verder heeft jaren geleden een lepra ziekenhuis opgezet in Tamkuhi (Sevarahi) in het district Kushinagar toen hij God diende als predikant voor de Zweedse Baptisten Missie in Noord India. Kushinagar is de plaats waar Boedha is overleden. Recent heb ik persoonlijk het ziekenhuis bezocht. Toen kwam ik erachter het bestuur van de Zweedse Missie alle steun had stop gezet. Helaas zijn de lokale leiders van de missie ook niet in staat om het ziekenhuis goed te leiden gezien hun eigen problemen en het gebrek aan financiële middelen.

God heeft mij op het hart gelegd om iets te doen voor dit ziekenhuis. Ik herinner me dat ik toen ik jong was met mijn vader meereisde van het ene dorp naar het andere dorp om onderzoek te doen naar lepra in dat district voor het ziekenhuis opgezet was. Er zijn 18 patiënten (man en vrouw) die al in het ziekenhuis wonen. Er zijn maar twee full-time medewerkers die deze patiënten helpen zonder structurele betaling. Ik was verbaasd dat van tijd tot tijd veel lokale niet christelijke zakelijke families en dorpsbewoners het ziekenhuis helpen met voedsel en andere benodigdheden.

Een paar jaar geleden hadden zij een naai atelier voornamelijk voor de familie (vrouwen en meisjes) van deze lepra patiënten. Met het naai atelier konden ze inkomen genereren. Maar de naaimachines en andere dingen zijn door het gebrek aan inkomen niet meer bruikbaar. Daarom heb ik het gevoel dat ik op zijn minst zou kunnen helpen om dit ziekenhuis en het naaiatelier weer nieuw leven in te blazen. Er zijn ook vrouwen en meisjes uit nabij gelegen dorpen die naar het naaiatelier komen om opgeleid te worden.

Ik heb een lokale Christelijke zuster gevraagd om het Woord van God te delen met deze vrouwen. Onze belangrijkste missie is namelijk evangelisatie. Er is ook een klein kerkgebouw op het terrein van het ziekenhuis maar er is geen predikant of evangelist. Misschien dat God in de toekomst financiële middelen geeft waardoor we een predikant of evangelist kunnen aannemen.

In ons huidige naaiatelier project steunen we ook de komende 4 maanden de lerares kleding maken, mevrouw Suchistra. In het ziekenhuis maakte iemand een speciaal type sandalen (Chappal) voor leprapatiënten. Er is een grote vraag naar deze leprapatiënten in heel India. Daarom probeer ik het project nieuwe leven in te blazen door materialen en machines te geven zodat het ziekenhuis voldoende voedsel en andere benodigdheden heeft voor de patiënten. Ik heb het gevoel dat dit lepra ziekenhuis een van de beste plaatsen is waar we kunnen investeren in Gods Koninkrijk. Amen.

Mayank Gunnar